Hjem > Årsmøter

Årsmøter - fra 2016 leses dokumentene fra Dropbox

Årsmøte 2018
Alle årsmøtepapirer finner du under denne lenken.

Årsmøte 2017

Samlede årsmøtepapirer ligger her. Navnet er beskrivende. 

Årsmøte 2016
Samlede årsmøtepapirer ligger her

Årsmøte 2015
Innkalling | Revisjonsberetning | Årsberetning | Årsregnskap | Budsjett | Referat

Årsmøte 2014
Innkalling |Revisjonsberetning |Årsberetning | Årsregnskap | Budsjett 2015 |Referat

Årsmøte 2013
Budsjettforslag 2014 | Regnskap 2.halvår 2012 | Regnskap 2011-2012 | Referat
Forslag til nytt styre | Årsberetning | Innkallingen

Årsmøte 2012
Innkalling
 | Årsberetning |Referat | Regnskap | Budsjett| Revisjonsberetning 2012

Årsmøte2011
Innkalling | Årsberetning | Referat | Regnskap

Årsmøte2010
Innkalling | Program | Presentasjon - årsberetning | Referat

Årsmøte 2009

Innkalling | Årsberetning | Referat

Årsmøte 2008
Mangler

Årsmøte 2007
Mangler


Årsmøte 2006
Innkallling | Referat